Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

November 5, 2014
05
Nov

A02- या सिरीजचा आराखडा

…मग मुख्य प्रश्न राहतो तो इतर दोन मुद्द्यांचा. अधिक सविस्तर माहिती आणि व्यावसाईक दर्जाच्या शिक्षणाचा. मागच्या भागात उल्लेख केल्याप्रमाणे, मी ही ट्रेनिंग सिरीज याच उद्देशाने आपल्यापुढे मांडत आहे. या सिरीजचा एकंदर आराखडा बघायचा झाला, तर तो असा. या सिरीजचे आपण तीन मुख्य भाग पाडू. ज्यांना आपण व्हॉल्यूम (Volume) म्हणू. आणि या प्रत्येकात, अनेक लेखांमार्फत आपण गप्पा मारू आणि एकमेकांशी संवाद साधू….

Read More →