Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

November 19, 2014
19
Nov

A04- कॉम्प्यूटर अॅनिमेशन

…या अशा कलांप्रमाणेच computer animation ही पण एक कलाच आहे. पेन्सिल किंवा ब्रश सारखं कॉम्प्यूटर हे पण एक साधन आहे. Computer म्हणजे जणू एक प्रकारची पेन्सिलंच आहे असं समजा. तिचा वापर करायला शिकल्यामुळे आपणही अनेक सुंदर कलाकृती घडवू शकतो, अनेक प्रकारची अॅनिमेशन करू शकतो. अॅनिमेशन या कलेला आपण जेंव्हा कॉम्प्यूटरची जोड देतो तेंव्हा आणखीनच मजा सुरु होते…

Read More →