Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

December 3, 2014
03
Dec

A06- अॅनिमेशन प्रोजेक्ट पाईपलाईन: Pre-Production

…तुम्हा सगळ्यांना सहलीला जायला नक्कीच आवडत असेल, नाही का? समजा आपल्याला अशा एखाद्या लांबच्या सहलीला जायचंय, अशावेळी आपण काय करतो? प्रथम आपण सहलीचं ठिकाण ठरवतो, बरोबर? त्यानंतर तिथं जायचं कसं, म्हणजे स्वतःच्या गाडीनं की बसनं की ट्रेननं ई. गोष्टी ठरवतो. त्या जागेचा एखादा नकाशा असेल तर तो बघतो. तेथील राहण्याची, जेवणाखाण्याच्या व्यवस्थेची आधीच चौकशी करून ठेवतो. कोणकोणतं समान बरोबर घ्यायचं त्याचा विचार करतो. म्हणजेच थोडक्यात प्रत्यक्ष सहलीला जाण्याआधी तिची पूर्वतयारी करतो, जेणेकरून सहलीला जाताना किंवा गेल्यावर आपली गैरसोय होऊ नये. अगदी अशाच प्रकारे कॉम्पुटर ग्राफिक्सचा एखादा प्रोजेक्ट…

Read More →