Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

January 7, 2015
07
Jan

B01- आपल्या अॅनिमेशन फिल्मची कथा

Vol 2, part 1- आपली गोष्ट अशी आहे की एकदा हा टिंगू झोपेतून उठल्यावर त्याला रुबीक्स क्यूब दिसतो. त्यामुळे टिंगू त्याचे सगळे रंग बरोबर लावण्याचा प्रयत्न करायला लागतो. पण बऱ्याच वेळा ट्राय करूनही त्याला ते काही जमतच नाही. शेवटी चिडून तो क्यूब डोक्यानी उडवून लावतो. त्यामुळे क्यूब मागच्या भिंतीवर आपटून पडतो. तर काय आश्चर्य त्याचे सगळे रंग एकदम परफेक्ट लागलेले असतात. ते बघून आधी टिंगू दचकतो पण नंतर खात्री करून घेण्यासाठी पुन्हा तसं करून बघतो. तर सगळे रंग मिक्स होतात. आणि पुन्हा फेकल्यावर रंग परत बरोबर लागतात. टिंगूला एकदम मजा वाटते आणि तो आनंदानी उड्या मारतो. आणि आपली फिल्म इथेच संपते.

Read More →