Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

January 28, 2015
28
Jan

B04- कथा मांडणी

ACT 1 हा story establishment चा असतो. म्हणजे प्रेक्षकांना आपल्या गोष्टीतल्या कॅरेक्टर्सची आणि एकंदर कथेची ओळख करून देण्यासाठी तो वापरतात. आपल्या स्टोरीतही आपल्याला टिंगू आणि त्याच्या आजूबाजूच्या वस्तू प्रेक्षकांसमोर हळूहळू मांडता येतील. सुरवातीला कदाचित आपण एखादं गजराचं घड्याळ वाजतंय असं दाखवू शकतो. तो आपल्या गोष्टीचा Trigger event होईल.

Read More →