Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

February 25, 2015
25
Feb

B08- ब्लेंडर मधील Animation

ब्लेंडरमधे 2D Classical animation जरी तयार करता येत असलं, किंवा फ्रेम-बाय-फ्रेम पद्धत जरी वापरता येत असली तरी, ब्लेंडर हे खरंतर 3D आणि Key-frame animation करण्यासाठी …

Read More →