Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

March 18, 2015
18
Mar

B11-टिंगू आणि इतर स्केचिंग

एकदा स्क्रिप्ट तयार झाली की त्यानुसार आपण स्टोरी-बोर्ड बनवू शकतो. आपल्या फिल्मच्या पात्रांची आणि पार्श्वभूमीची संकल्पना पक्की झाल्यावर, स्क्रिप्ट-नुसार प्रत्येक शॉटला चित्ररुपात दाखवलं की स्टोरी-बोर्ड …

Read More →