Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

March 25, 2015
25
Mar

B12- टिंगू स्क्रिप्ट आणि स्टोरीबोर्ड- भाग 1

या भागात मी तुम्हाला आपल्या टिंगूच्या शॉर्ट-फिल्मची खरीखुरी स्क्रिप्ट दाखवणार आहे. ही संपूर्ण स्क्रिप्ट खूप मोठी असल्यामुळे, ती आपण तीन भागात बघणार आहोत. ही स्क्रिप्ट …

Read More →