Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

June 17, 2015
17
Jun

C03- मॉडेलिंग- Book Rack

      व्हॉल्यूम 2 च्या काही भागांमध्ये आपण ब्लेंडरची ओळख करून घेतली आहे. ब्लेंडर कसं वापरायचं, Cube सारखे सोपे object कसे आणायचे आणि त्यांचा आकार लहान-मोठा कसा …

Read More →