Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

July 15, 2015
15
Jul

C07- मॉडेलिंग- Flower pot

आता आपण मॉडेलिंग मधली थोडी पुढची पायरी चढू. आपण मागे बघितलं होतं की प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा अनेक भागांपासून बनलेला असतो. जसा cube हा सहा चौकोनांपासून …

Read More →