Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

July 29, 2015
29
Jul

C08- निवेदन

नमस्कार, मी महेश देशपांडे, या भागामार्फत आपल्याला एक निवेदन करत आहे. आपण ब्लेंडर मधल्या मॉडेलिंगची सुरवात केलेलीच आहे. पुढचे भाग हे Materials, Animation आणि Rendering …

Read More →