Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

August 5, 2015
05
Aug

C09- मटेरिअल्सची ओळख

या भागात आपण ऑब्जेक्टला वेगवेगळे रंग कसे द्यायचे ते बघू. रंग आणि इतर काही गोष्टींमुळे वस्तूचा पृष्ठभाग कोणत्या पदार्थाचा बनलेला आहे ते आपल्याला जाणवतं. त्यात …

Read More →