Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

September 2, 2015
02
Sep

C13- टिंगू- मॉडेल आणि मटेरिअल्स

रुबिक्स क्यूबचं रिगिंग बघितल्यावर आता आपण आपल्या मुख्य Characterच्या मॉडेलची ओळख करून घेऊ. अर्थातच आपल्या टिंगूची. आणि पुढच्या भागात आपण त्याचं rigging बघू आणि animation …

Read More →