Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

September 23, 2015
23
Sep

C16- टिंगू- लाईटिंग

लाईट्स हे रेंडरींगला जिवंतपणा आणण्यासाठी खूप महत्वाचं असतं. आधी आपण लाईट्सची थोडी ओळख करून घेतलीच आहे. या भागात आपण पुन्हा एकदा व्हिडिओच्या माध्यमातून लाईट्स समजावून …

Read More →