Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube

Archive

October 7, 2015
07
Oct

C18- टिंगूच्या शॉटचं अॅनिमेशन

कॅमेरा अॅनिमेट करून झाल्यावर आता आपण टिंगूचं अॅनिमेशन असलेला एक शॉट घेऊ. यात प्रामुख्याने टिंगूची रीग वापरून अॅनिमेशन कसं करता येईल ते बघू. यासाठी आपण …

Read More →