Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube
18
Mar

B11-टिंगू आणि इतर स्केचिंग

एकदा स्क्रिप्ट तयार झाली की त्यानुसार आपण स्टोरी-बोर्ड बनवू शकतो. आपल्या फिल्मच्या पात्रांची आणि पार्श्वभूमीची संकल्पना पक्की झाल्यावर, स्क्रिप्ट-नुसार प्रत्येक शॉटला चित्ररुपात दाखवलं की स्टोरी-बोर्ड तयार होतो. अशा संकल्पना सुद्धा आधी चित्ररुपात तयार केल्यामुळे त्या सगळ्यांना समजायला सोप्या होतात. आपली characters कशी दिसतील किंवा background कशी असेल हे समजून घ्यायला अशी स्केचेस खूप मदत करतात. पुढे Productionच्या टप्प्यात 3D Model बनताना या संकल्पना-चित्रांवरून अनेक बारीक-सारीक तपशील मिळतात. ज्यांचा उपयोग करून Model अचूक करता येतं. Animationच्या टप्यात या चित्रांवरून characters च्या हालचालींचा आणि हावभावांचा अभ्यास करता येतो. अशी संकल्पना चित्रं production च्या पुढच्या सर्व टप्प्यांसाठी दिशादर्शक ठरतात.

या भागात मी तुम्हाला काही स्केचेस दाखवणार आहे. ही चित्रं स्टोरी-बोर्ड करताना आणि आपली characters आपल्या सगळ्यांना समजायला खूप मदत करतील. आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर किंवा मनात एकसारखे विचार यावेत यासाठी या स्केचेसचा उपयोग नक्की होईल. ही चित्रं खूप वास्तववादी नक्कीच नाहीयेत. तुमच्यापैकी जर कोणी चांगले चित्रकार असाल तर तुम्ही आणखी चांगली आणि आणखी उपयोगी संकल्पना चित्रं नक्कीच काढू शकाल.

हे पाहिलं चित्रं आहे अर्थातच ‘टिंगू’चं, म्हणजे आपल्या शॉर्ट-फिल्मच्या हिरोचं.

B11-A-Tingu-Closeup

Q: चित्रं तर एकदम मस्त आहेत.

या चित्रावरून आपला टिंगू नक्की कसा दिसेल हे कळतंय. आपण अगदी सुरवातीच्या एका भागात म्हणल्याप्रमाणे आपला टिंगू हा Pixar नावाच्या एका Animation कंपनीच्या लोगो वरून प्रेरित झाला आहे. त्यामुळे या चित्रात मी Table-lamp चं साधारण तेच रूप डोळ्यासमोर ठेऊन ही टिंगूची संकल्पना बनवली. एकदा आपल्याला Animationची वेगवेगळी अंग आत्मसात झाली की आपण नक्कीच आपल्या स्वतःच्या संकल्पना विकसित करू शकतो.

या पुढच्या चित्रात दिसतोय तो Rubik’s Cube.

B11-B-Cube

आपल्या गोष्टीप्रमाणे टिंगू या ठोकळ्याचे रंग बरोबर लावण्याचा प्रयत्न करतो. हा त्याचा प्रयत्न नक्की कसा दिसेल हे Visualise होण्यासाठी मी आणखी काही चित्रं काढली. ज्यात टिंगू आणि ठोकळा दोन्हीही एकत्र दाखवले.

B11-C-Sideview

रंग बरोबर लागल्यावर टिंगूला आनंद होतो आणि तो उड्या मारतो असं पुढच्या चित्रात दिसतंय.

B11-D_Jump

आपल्याला मुख्य पात्रांबरोबरच आजूबाजूच्या परिसराचा किंवा background चाही विचार करायला लागतो. आपल्या गोष्टीप्रमाणे टिंगू हा एका टेबलावर असेल. त्याच्या आजूबाजूला तशाच अनेक वस्तू असतील. कदाचित एखाद्या study-room च्या टेबलावर ही कथा घडेल. मग ते study-table कसं दिसेल?

B11-E-Room

या चित्रात मी एकावेळी अनेक बाबी सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. उदाहरणार्थ खिडकी-बाहेरच्या चंद्रकोरी वरून वेळ रात्रीची असल्याचं दिसतंय. टिंगूच्या मागे एक गजराचं घड्याळ दिसतंय. पहाटे लवकर उठून अभ्यास करण्यासाठी एखाद्या मुलानी कदाचित गजर लावून ठेवलाय. किंवा रात्री लवकर उठून काम करण्यासाठी कदाचित आपल्या टिंगूनीच रात्रीचा गजर लावला असेल. कारण दिवसा तर तो झोपच काढत असणार, नाही का? शिवाय चित्रात दिसतायत त्याप्रमाणे टेबलवर इतर अनेक गोष्टी मांडलेल्या असतील. (किंवा पसरलेल्या असतील. 😀 )

Q: हो, माझ्या टेबलावर पण नेहमी पसारा असतो.

असो, पण या सगळ्या चित्रांमुळे तुमच्या डोळ्यासमोर आपला शॉर्ट-फिल्ममधले काही प्रसंग नक्कीच उभे राहिले असतील. तुमच्या डोळ्यासमोर थोडंजरी काही आलं असेल तरी तुम्ही या Animation च्या जगात यायला नक्कीच तयार आहात. कारण हे क्षेत्रच मूळी Visualisation चं आहे.

तर मग पुढच्या भागात आपण नक्की भेटूया आणखी धमाल गप्पा ‘बघायला’.

< Back

Index

Next >

Posted by Mahesh Deshpande

Director at Advaita Studios Pvt. Ltd. Having wide career experience in Design, 3d graphics and animation, since 1998. Actively involved in various 3d graphics programs and training.