Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube
08
Apr

B14- टिंगू स्क्रिप्ट आणि स्टोरीबोर्ड- भाग 3

ACT 3 मध्ये आपली कथा अगदी शिगेला पोचते. टिंगूनी क्यूबचे रंग बरोबर लावण्याचा आता अगदी ठाम निश्चय केलेला आहे. ते आता त्याचं ध्येयंच झालं आहे. त्यासाठी टिंगू अगदी झटून प्रयत्न करतो. अनेक वेळेला अनेक प्रकारांनी रंग बरोबर लावण्याचा तो प्रयत्न करतो. हा तिढा आणखीनच गुंतत जातो. एखादी रंगाची बाजू जुळली तर दुसरी चुकत राहते. सगळे रंग काही केल्या लागण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. शेवटी चिडून तो क्यूब जोरात फेकून देतो. क्यूब भिंतीवर धडकून खाली पडतो तेंव्हा सगळे रंग लागलेले असतात. कागदाचा रोल पडल्यामुळे टिंगूचं लक्ष जातं. आणि रंग लागलेले बघून त्याला आनंद होतो. आनंदाच्या भरात तो क्यूबला उडवून डोक्यावर धरून फूटबॉल सारखा फिरवतो आणि नकळत आनंदानी भिरकावून देतो. तिकडे काच फुटल्याचा आवाज होतो. टिंगू दचकतो, आपल्याकडे बघतो आणि आपली शोर्ट-फिल्म इथेच संपते.

“The Adventures of Tingu”
Script V2.3 Act 3

[C10-RAPID-TRY]

C11-HIT-1-ANGRY
        LongShot of Tingu, <2 Ht=Above Tingu
Few colours are still mismatching on sides. Tingu in anger looks up and moves his vibrating head. His lamp bulb colour turns reddish and bright and starts fluctuating. Angrily looking at cube, he strongly hits it away, towards the wall. With sad feeling looks down and breaths out in anger. The cube hits the globe, rack, wall and other objects and finally falls on the table. Tingu ignores the cube.
        Sound: Hitting sounds of all objects.
        Camera Animates to ExtremeCloseup of cube. Tingu in BG.
All colours seems to be solved.

Tingu-StoryBoard-C33b A53b- अचानक नवीन वस्तू दिसते

C12-ROLL-FALLING
        WideCloseUP of Roll <10 Ht=Above the rack looking down.
A paper roll on rack is imbalanced, tumbling and starts falling over Tingu.

Tingu-StoryBoard-C41

C13-ROLL-HIT
        MediumCloseUp of Table, <2 Ht=Above Tingu, Rack in BG.
The roll drops on Tingu’s head. Then drops away, out of the table. Tingu look ahead at the cube and gets surprised to see all matched.

[C20-ANGER]

C21-HIT-2-CONFIRM
        LongShot of table. Same as A11
Tingu jumps around the cube observing it. Looks at the walls as if he is thinking. Looks at the camera and moves his head to understand what has happened. Again looks at Cube determined. Tingu hits the cube again. Cube hits the wall then hits the Clock and bounces back to the table. Clock falls down on its face. Now all the colours are disturbed.

C22-HIT-3-SOLVE
        LongShot of Tingu, <10.5 Ht=Just over table.
Tingu jumps near the cube. Looks at the wall. Hits the cube again. Cube goes out of frame. Tingu looking and tracking the cube. Cube comes towards his head. Tingu bends down to avoid. Cube fall down. All colours are now solved. Tingu rises and looks at the cube.

Tingu-StoryBoard-C42b Tingu-StoryBoard-C43b

[C30-CLIMAX]

C31-HIT-4-WINDOW
        MediumCloseUp of Tingu, <10.5 animate till <2 Ht=Over Cube.
Tingu takes a roll about himself with joy. Jumps and hits the table looking at the cube. The cube gets bounced off the table while spinning.        
Tingu tosses the spinning cube with his base. Tingu then reaches and balances the cube on to his head. Makes one round while balancing.
Joyfully pushes the cube up in air. And hits it hard towards the window side. The cube goes off the camera.
        Camera stops, <2 similar to A11, But window is not visible.
        Sound: Glass breaking.
Shockingly leaning back, Tingu looks towards the window.
        Sound: More sounds of cube hitting few objects, 2 / 3 times.
Tingu gets scared and moves his head back and down. As the sound stops, Tingu looks back to the camera. A circular black mask shrinks in towards the head of the Tingu. The Black circle pauses for few frames and then completely cover the screen.

Tingu-StoryBoard-C52b Tingu-StoryBoard-C53a
Tingu-StoryBoard-C53b

END-CREDITS
        The End plate, Credits scroll, etc.
THE END

संपूर्ण script ची ‘डाउनलोड लिंक

Q: ही संपूर्ण स्क्रिप्ट एकदम छान वाटली.

प्री-प्रोडक्शन मधल्या या सगळ्यात महत्वाच्या भागानंतर आपण खरंखुरं प्रोडक्शन कसं करायचं ते बघणार आहोत. पुढच्या भागात आपण प्रोडक्शन डिझाईन बघणार आहोत. लवकरच आपला चला शिकूया 3D Animation सिरीजचा हा व्हॉल्यूम दोन संपणार आहे आणि आपण तिसऱ्या व्हॉल्यूमची सुरवात करणार आहोत. तेंव्हा पुन्हा भेटायला विसरू नका.

< Back

Index

Next >

Posted by Mahesh Deshpande

Director at Advaita Studios Pvt. Ltd. Having wide career experience in Design, 3d graphics and animation, since 1998. Actively involved in various 3d graphics programs and training.