Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube
12
Aug

C10- मटेरीअल्सचा वापर

मटेरिअल्सच्या मार्फत मॉडेल्सच्या एकंदर दिसण्यात खूप फरक पडतो. वस्तूंच्या पृष्ठभागावरील अनेक बारकावे दिसण्यासाठी मटेरिअल्सचा वापर होतो. प्रत्येक वस्तू कोणत्या पदार्थापासून बनलेली आहे ते दाखवण्यासाठी ३D सॉफ़्टवेअर्स मध्ये मटेरिअल्स वापरली जातात. मागच्या भागात आपण मटेरिअल्सची थोडक्यात ओळख करून घेतली. आता आपण आपल्या फिल्म मधल्या काही मोडेल्सना मटेरिअल देऊन बघू.


मटेरिअल्सची खरी मजा रेंडरींग केल्यावर येते. वस्तूवरील अनेक बारकावे, शेडींग, प्रकाशामुळे होणारे बदल, सावल्या इत्यादी सगळ्या गोष्टी रेंडर केल्यावर दिसतात. त्यामुळे मटेरिअल्स आणि रेंडरींग हे एकत्रच विचारात घेतले जातात. आपण आपल्या फ़्लॉवर पॉट चं असंच रेंडरींग करून बघू. कॅमेरा मधून दिसणारा सीन रेंडर कसा होतो ते बघू.


जसं आपण वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टना वेगवेगळी मटेरिअल्स देऊ शकतो तशी एकाच ऑब्जेक्टच्या वेगवेगळ्या पार्टसना वेगवेगळी मटेरिअल्स देऊ शकतो. उदा. रुबिक्स क्यूबच्या प्रत्येक चौकोनांना आपण वेगवेगळी रंगीत मटेरिअल्स देऊ शकतो.

Q: या सगळ्या उदाहरणात संपूर्ण ऑब्जेक्टवर एकच प्रकारचा रंग दिसतोय. पण आपल्याला लाकूड किंवा अशाप्रकारचं एखादं मटेरिअल तयार करता येतं का की ज्यामुळे लाकडावरचं डिझाईन किंवा वेगवेगळे रंग दिसू शकतील?

नक्कीच, मटेरिअल मध्ये जसा आपण ‘Diffuse’ भागात रंग देऊ शकतो तसं एखादा लाकडाचा फोटोसुद्धा देऊ शकतो. याला ३D च्या भाषेत ‘Texturing’ म्हणतात. ही प्रक्रिया थोडीशी वेगळी आहे त्यामुळे ती आत्ता आपण नको बघायला. पण असं texture दिल्यानंतर वस्तू कशी दिसते ते बघू.


असं करत करत आपण सगळ्या वस्तूंना मटेरिअल्स देऊन आणि त्यांची रेंडरींगच्या दृष्टीनी सेटिंग करू शकतो. Animation नंतर संपूर्ण सीन रेंडरींग केल्यावर खूपच जिवंतपणा येतो. पुढे आपण हे सगळं बघूच.

 

< Back

Index

Next >

Posted by Mahesh Deshpande

Director at Advaita Studios Pvt. Ltd. Having wide career experience in Design, 3d graphics and animation, since 1998. Actively involved in various 3d graphics programs and training.