Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube
19
Aug

C11- काही तयार मॉडेल्स बघूया

मागच्या भागात आपण वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टना वेगवेगळी मटेरिअल्स कशी द्यायची ते बघितलं. आता या भागात मी तुम्हाला थेट काही तयार मॉडेल्स दाखवणार आहे. ती बघून तुम्हीही तशी मॉडेल्स बनवू शकाल. आणि समजा तुम्हाला लगेच नाही जमलं तरी काही बिघडत नाही कारण पुढच्या एका भागात मी तुम्हाला सगळी तयार मॉडेल्स डाउनलोड करायला देणार आहे.

आपण अगदी सुरवातीला एक टेबल तयार केलं होतं. तसंच टेबल संपूर्ण तयार झाल्यावर असं दिसेल.

हे टेबल वेगवेगळ्या लहान-मोठ्या पार्टस पासून बनलंय. कसं ते बघा.

तुम्हीसुद्धा असं तयार करून बघा. अशाच प्रकारे आपण टेबलावरच्या इतर काही वस्तू बनवू शकतो. उदा. ‘अर्थ ग्लोब’

हे मॉडेलसुद्धा काही पार्टस पासून बनलं आहे. शिवाय शोधायला सोपं जावं म्हणून त्यांना नावं सुद्धा दिली आहेत.

त्यातला प्रत्येक पार्ट अनेक polygons पासून कसा तयार झालाय ते इथे दिसेल,

घड्यालाही असंच वेगवेगळ्या पार्टस पासून आणि एडीट मोड मध्ये polygons पासून तयार झालंय.

मॉडेल्स तयार झाल्यावर त्यांना वेगवेगळी मटेरिअल्स देऊन ती कशी दिसतात ते आता बघू.

अशा प्रकारे मॉडेल्स आणि मटेरिअल्स तयार झाल्यावर ती आपल्या फिल्मच्या मुख्य सेटवर ठेवता येतील. संपूर्ण सेट उभा राहिल्यावर animation सुरु करता येईल. पुढच्या एखाद्या भागात आपण असा संपूर्ण सेट कसा उभा करायचा ते बघू.

 

< Back

Index

Next >

 

Posted by Mahesh Deshpande

Director at Advaita Studios Pvt. Ltd. Having wide career experience in Design, 3d graphics and animation, since 1998. Actively involved in various 3d graphics programs and training.