Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube
02
Sep

C13- टिंगू- मॉडेल आणि मटेरिअल्स

रुबिक्स क्यूबचं रिगिंग बघितल्यावर आता आपण आपल्या मुख्य Characterच्या मॉडेलची ओळख करून घेऊ. अर्थातच आपल्या टिंगूची. आणि पुढच्या भागात आपण त्याचं rigging बघू आणि animation करून बघू.
आता सुरवातीला आपण टिंगूचं मॉडेल कसं तयार झालंय ते बघू. या व्हिडिओमध्ये त्याचे वेगवेगळे पार्टस कसे बसवलेत ते दिसेल शिवाय अनेक पार्टसना वेगवेगळे modifiers दिलेले दिसतील.

हे सगळे पार्टस कसे तयार झाले आहेत ते आपण Edit mode मधे जाऊन बघू. इथे तुम्हाला वेगवेगळ्या पार्टसचं vertex, edges आणि polygons स्ट्रक्चर बघायला मिळेल.

आता आपण या वेगवेगळ्या पार्टसची मटेरिअल्स बघू.

मटेरिअल्सची खरी मदत रेंडरींग करताना होते. त्यासाठी ऑब्जेक्ट बरोबरच lights आणि camera हे सुद्धा असावे लागतात. या पुढच्या व्हिडिओमधे आपण tingu च्या आजूबाजूला दोन light ठेऊ आणि कॅमेरा तयार करून त्यातून कसं दिसेल ते render करून बघू.

रेंडरींगची सेटिंग बरोबर जमली तर चित्र एकदम छान दिसतं पण सेटिंग बरोबरच lights आणि materials हे सुद्धा महत्वाचे असतात. पुढच्या व्हिडिओमधे रेंडर झाल्यावरचं चित्रं दाखवलंय.

पुढच्या भागात आपण ‘Tingu’च्या याच मॉडेलमधले रिगिंग आणि animationच्या दृष्टीनी महत्वाचे काही मुद्दे आणि पद्धत बघू.

 

< Back

Index

Next >

Posted by Mahesh Deshpande

Director at Advaita Studios Pvt. Ltd. Having wide career experience in Design, 3d graphics and animation, since 1998. Actively involved in various 3d graphics programs and training.