Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube
09
Sep

C14- टिंगू- रिगिंग आणि अॅनिमेशन

टिंगूसारख्या मॉडेलचं animation करायचं म्हणजे एकदम मजा येते. मागे आपण रुबिक्स क्यूबच्या animation च्या भागात त्याचं रिगिंग बघितलं होतं. आपल्या टिंगूलाही नीट animate करण्यासाठी, त्याच्यात मी एक खास प्रकारचं रिगिंग केलंय. याला स्केलेटल रिगिंग म्हणतात. म्हणजे त्याच्यात चक्क वेगवेगळे सांधे असलेला सांगाडा तयार केला जातो. त्यातला प्रत्येक सांधा वेगवेगळ्या हालचाली नियंत्रित करतो. आणि काही handles च्या आधारे मॉडेलला वेगवेगळ्या पोझ-मध्ये नेउन animation करता येतं. त्यांना धरून आपण मॉडेलला हलवू शकतो.

रुबिक्स क्यूबच्या मानानी हे रिगिंग करणं बरंच गुंतागुंतीचं आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला थेट तयार टिंगूवर त्याच्या रिगिंगची ओळख करून देतो. या प्रकारच्या रिगचं animation करताना ब्लेण्डरमध्ये एक खास मोड आहे: Pose mode. आपण Object mode आणि Edit mode वापरले आहेत तसाच हा एक mode आहे. हा फक्त अशा स्केलेटल रिग असलेल्या मॉडेल्ससाठीच असतो. edit mode मध्ये जसं आपल्याला मॉडेलच्या vertex किंवा polygons सारख्या गोष्टी उपलब्ध होतात तसंच या पोझ मोड मध्ये आपल्याला रिगच्या skeleton चे सांधे उपलब्ध होतात.

या व्हिडियो मध्ये तुम्हाला pose mode मध्ये जाऊन टिंगूची रिग कशी वापरायची ते दिसेल.

आता आपण या रीगच्या सांध्यांना नुसतं मूव्ह आणि रोटेट करून टिंगूला वेगवेगळ्या पोझ मध्ये कसं नेता येईल ते बघू.

Q: म्हणजे असंच जर आपण पोझ करता करता animationच्या key दिल्या तर त्याचं animation दिसेल का?
हो, नक्कीच. आपण पूर्वी बघितलंय ते ‘pose to pose animation’ म्हणजे हेच. आठवतंय?

आता आपण आणखी एखादं animation बघू.

अशाच प्रकारे पोझ टू पोझ पद्धतीनी animation करत आपल्याला आपली संपूर्ण फिल्म करता येणार आहे. इथे त्याच्याच एका शॉटची झलक बघूया.

काय? आली ना मजा?
पुढच्या भागात आणखी मजा करू. तेंव्हा पुन्हा भेटू.

< Back

Index

Next >

Posted by Mahesh Deshpande

Director at Advaita Studios Pvt. Ltd. Having wide career experience in Design, 3d graphics and animation, since 1998. Actively involved in various 3d graphics programs and training.