Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube
14
Oct

C19- आणखी एका शॉटचं अॅनिमेशन

आपली ही सिरीज आता तशी संपत आली आहे. या भागात आपण आणखी एका शॉटचं अॅनिमेशन सुरु असताना अॅनिमेटर कशा प्रकारे काम करतो ते बघणार आहोत. पुढचे व्हिडिओ अॅनिमेटरचं खरंखुरं काम सुरु असताना रेकॉर्ड केले आहेत.

प्रत्यक्ष काम करताना अॅनिमेटरला बरेच तास अॅनिमेशन करावं लागतं. आपण पूर्वी बघितल्याप्रमाणे हे काम नक्कीच वेळखाऊ आणि कौशल्यपूर्वक करावं लागतं. पण त्याचं रेकॉर्डिंग कंटाळवाणं होऊ नये म्हणून आम्ही त्यात थोडं एडिटिंग करून आणि त्याचा स्पीड थोडा वाढवून हे व्हिडिओज देत आहोत.


तुम्ही या व्हिडिओजचं बारकाइनी निरीक्षण करून स्वतः अॅनिमेशन करून बघा. तुम्ही स्वतः जास्तीत जास्त अॅनिमेशन केल्याशिवाय तुम्हाला त्यातले बारकावे लक्षात येणार नाहीत. आणि कोणत्याही टप्प्यात काही अडलं तर आम्ही सगळे आहोतच की. तुमचे प्रश्न आणि शंका आम्हाला नक्की विचारा. पुढच्या भागात आपण अशा सगळ्या अॅनिमेशन झालेल्या आणि लाइट्स किंवा तशी सगळी सेटिंग झालेल्या संपूर्ण शॉट्सचं रेंडरींग कसं चालू करायचं ते बघणार आहोत. तेंव्हा पुन्हा नक्की भेटू.

< Back

Index

Next >

Posted by Mahesh Deshpande

Director at Advaita Studios Pvt. Ltd. Having wide career experience in Design, 3d graphics and animation, since 1998. Actively involved in various 3d graphics programs and training.